معرفی کوه های ایران به ترتیب حروف الفبا

سلام به همه دوستان ....

تصمیم گرفتم شروع کنم از منابع و مقالات موجود و کتاب های که خوندم به ترتیب حروف الفبا کوه های ایران رو معرفی کنم و در حد توانم اعلام کنم که فقط چند ده کوه معروف در ایران نیستش و کوهنوردی به هر قیمتی هم درست نیست ...

 

 

عکاس ( ارش نصیری .. منطقه پلور .. شهرستان آمل )

آ

 

آب باریک : کوهی است  با ارتفاع 3070 متر ، استان تهران ، در محدوده شهرستان دماوند و فیروزکوه ، دهستان قزقانچای ..

آب باغ : کوهی با ارتفاع 3035 متر ، استان چهارمحال و بختیاری در محدوده شهرستان لردگان ، بخش مرکزی ، دهستان ارمند ، 15 کیلومتری شمال شرق مرکز لردگان ..


آب حُری : کوهی است با ارتفاع 3266 متر ، استان فارس ، در محدوده ی شهرستان آباده ، بخش مرکزی ، دهستان سورمق ، 46 کیلومتری جنوب شرق مرکز آباده ..

آب دالان : قله ای با ارتفاع 3296 متر ، در محدوده ی شهرستان کامیاران ---> آوالان

آب دراز : کوهی است با ارتفاع 3269 متر ، در محدوده شهرستان شهر رضا ، بخش مرکزی ، دهستان اسفرجان ، در 63 کیلومتری جنوب مرکز شهرستان شهرضا ، جهت کوه شمال غربی ، جنوب شرقی و مختصات جغرافیای قله ی آن  به طول 47 51 و عرض 27 31 می باشد ..

آبسر : کوهی است با اراتفاع 2955 متر ، استان مرکزی در محدوده شهرستان اراک ، بخش مرکزی دهستان آمان آباد ، 22 کیلومتری جنوب شرق مرکز اراک ، جهت کوه شمال غربی ،جنوب شرقی ، و مختصات قله ی آن به طول 08 50 و عرض 30 57 33 می باشد ..

آب سیاه : کوهی است با ارتفاع 3030 متر ، استان فارس در محدوده ی شهرستان اقلید ، بخش مرکزی ، دهستان خسرو و شیرین ، 48 کیلومتری غرب مرکز اقلید ، جهت کوه شمال غربی ، جنوب شرقی و مختصات قله ای آن به طول 58 51 و عرض 58 30 می باشد ..

آبک : قله یی است  از سلسله جبال البرز ، یال منشعب از خط الراس اصلی به ارتفاع 3601 متر ، واقع در رودبار قصران ، بخش افجه ، شهرستان تهران ، خط الراس شمالی این کوه به وسیله ی گردنه ی لجنی به  قله ی سرکچال و توسط سرکچال ، به خط الراس اصلی متصل است ، شعبه یی از رودخانه جاجرود به نام روته ، از این قله و خط الراس شمالی آن سرچشمه میگرد ، روته در جنوب شرقی ، فشم در جنوب ، میگون در جنوب غرب و شمشک و دورود ، در شمال غرب این قله واقع شده و از تمام نقاط نام برده میتوان به این قله صعود نمود ، ولی نزدیکترین راه صعود ، از روته می باشد ..

آبکش : کوهی است با ارتفاع 3525 متر ، استان سمنان ، در محدوده شهرستان دامغان ، بخش مرکزی ، دهستان دامنکوه ..

آبگرم : کوهی است با ارتفاع 2890 متر ، استان فارس در محدوده ی شهرستان اباده ، بخش بوانات دهستان مزایجان ، 146 کیلومتری جنوب شرق مرکز آباده ، جهت کوه شمال غربی ، جنوب شرقی  و مختصات قله ی ان 45 53 و عرض 15 30 میباشد ..

آبَند : کوهی است با ارتفاع 4187 متر ، استان مازندران در محدوده ی شهرستان نوشهر ، کلاردشت ، دهستان کوهستان ..

آب نهر : کوهی است با ارتفاع 3212 متر در محدوده ی شهرستان بویر احمد ، بخش مرکزی ، دهستان سررود شمالی و در 2 کیلومتری غرب شهرستان بویر احمد واقع شده است ، جهت کوه جنوب شرقی ، شمال غربی بوده و مختصات قله ی ان به طول 40 51 و 41 30 می باشد ..

آبیدر بزرگ : کوهی است با ارتفاع 2476 متر ، استان کردستان در محدوده ی شهرستان سنندج ، بخش مرکزی دهستان حومه ، 5 کیلومتری غرب مرکز سنندج ، جهت کوه شمال شرقی ، جنوب غربی و مختصات قله ی ان به طول 55 46 و عرض 19 35 می باشد ..

آبیز : کوهی است با ارتفاع 2837 متر ، استان خراسان در محدوده شهرستان قاین ، بخش زیر کوه دهستان شاسکوه ، 62 کیلومتری غرب قاین ، جهت کوه شمال غربی ، جنوب شرقی و مختصات جغرافیای قله ی آن ، به طول 54 59 و عرض43 33 می باشد ..

آتش : کوهی است با ارتفاع 2717 متر ، استان فارس ، در محدوده ی شهرستان فارس ، شمال قریه ی بکر ..


آتش کوه : قله یی است ، از سلسله جبال البرز به ارتفاع 3728 متر واقع در لواسان بزرگ ، بخش افجه ، شهرستان تهران ، ازجهت شمال غرب به وسیله ی خط الراس سیاه پلاس به قله ی مهر چال و از جنوب شرق به وسیله ی قله ی ریزان ، به قله ی تیز کوه و سیاه چال متصل است ردخانه ی کند و افجه از این کوه سر چشمه می گیرد ..

آتشگاه : کوهی است با ارتفاع 2985 متر ، استان سمنان در محدودهی شهرستان گرمسار ، بخش مرکزی ، دهستان کهن آباد ..

آت میدانی : کوهی است با ارتفاع 2920 متر ، استان مرکزی در محدوده سربند ، بخش مرکزی ، دهستان آستانه ، 17 کیلومتری جنوب مرکز شهرستان سربند ، جهت کوه شمالی ، جنوبی و مختصات جغرافیایی آن به طول 30 22 49 و عرض 47 33 می باشد ..

آخرک : کوهی است با ارتفاع 3166 متر ، استان کرمان در محدوده ی شهرستان بردسیر ، بخش مرکزی ، دهستان لاله زار ، 46 کیلومتری جنوب شرق مرکز بردسیر ، جهت کوه شرقی ، غربی و مختصات جغرافیای قله ی آن ، به طول 46 56 و عرض 36 29 می باشد ..

آخری : قله یی با ارتفاع 3200 متر ، راه صعود روستای پنج آب ، اوایل جاده ی نمارستاق در بخش لاریجان شهرستان آمل ..

آخورَک : کوهی است با ارتفاع 3036 متر ، استان کرمان در محدوده ی بردسیر ، بخش مرکزی ، دهستان لاله زار 42 کیلومتری جنوب شرق مرکز بردسیر ، جهت کوه شرقی ، غربی و مختصات جغرافیای قله ی آن ، به طول 44 56 و عرض 36 29 میباشد ..

آراکوه : قله 2649 متر در اطراف تهران ..

آرگون : کوهی است با ارتفاع 2950 متر ، استان زنجان در محدوده ی شهرستان زنجان ، بخش انگوران ، دهستان انگوران ، 90 کیلومتری غرب مرکز زنجان ، جهت کوه جنوب شرقی ، شمال غربی و مختصات جغرافیایی قله ی آن به طول 22 47 و عرض 39 36 می باشد ..

آزاد کوه : قله یی است از سلسله جبال البرز منشعب از خط الراس اصلی به ارتفاع 4300 متر در محدوده ی شهرستان نور ، که به وسیله ی گردنه ی چرن ، قله ی سرماهو و گردنه سر ماهو ، به شکل خط الراس نعل واری ، در جهت شرق ، جنوب و غرب به قله ی یخچال و کمانکوه ، به خط الراس متصل است و از دیگر جهات آزاد .
جبهه شمال این کوه داری سوزنی ها و پرتگاه های خطرناک  می باشد ، این قله دارای دو شاخک شمال غربی و شمال شرقی است ، که روی هر 2 آثار خرابه های باستانی موجود است ، راه صعود تهران ، گچسر ، شاه پل ، وارنگرود ، از پل زنگوله نیز به این قله صعود میشود ..

آزاد کوه : قله یی در پایان خط الراس الوند به ارتفاع 2997 متر ..

آستانه  : کوهی است با ارتفاع 2923 متر ، استان اصفهان در محدوده ی شهرستان شهر رضا ، بخش مرکزی دهستان اسفرجان ، 50 کیلومتری جنوب مرکز شهرستان شهرضا ، جهت کوه شمالی ، جنوبی و مختصات جغرافیای قله ی آن به طول 45 51 و 35 31 میباشد ..

آسمان بارِک : کوهی است با ارتفاع 3133 متر ، استان البرز ،  محدوده ی شهرستان کرج بخش مرکزی ، دهستان نساء ..

آسمان سرا : قله یی است در شهرستان منجیل ، غارنوردی ، ارتفاعات ان قرار دارد ..

آسمان کوه : قله یی است با ارتفاع حدود 4000 متر ، مسیر صعود ، تهران ، فشم ، گرمابدر ، خاتون بارگاه ، تنگه یونزا ، چشمه دو برار ، قله را از روستای افجه و هم چنین از پلور می توان صعود کرد ..

آسمان لو : کوهی است با ارتفاع 3210 متر ، استان سمنان ، در محدوده ی شهرستان سمنان ، بخش مهدی شهر ، دهستان چاشم ..

آغ داش : قله یی است با ارتفاع 3050 متر ، استان اذربایجان غربی ، شهرستان ماکو ، بخش آواجیق ، زمستان پر برف است ، برای آموزش یخ و برف و کوهنوردی مناسب بوده تقریبا شبیه قله ی دماوند است ..

/ 22 نظر / 205 بازدید
نمایش نظرات قبلی
شازده کوچولو

سلام اطلاعات جالبی بود فقط یک اصلاحیه بزنیم ما در همدان کوهی به نام آلمو قولاق نداریم.. درستش آلمابلاق هستش یعنی چشمه های سیب من خودم از اهالی شهر بهار هستم و این کوه رو صعود کردم این کوه بسیار زیباست و ساختار سنگی داره در این کوه نوعی لاله می روید با نام لاله های پا کوتاه یا لاله حسینی موفق باشید

sogand

salam,kheyli aalie,man shoma ro tahsin mikonam be khatere in talashetun,motmaenan oonae k aasheghe kooh va koohnavardi hastan azin kare shoma khoshhal mishan,mamnun

خلیل

ممنون از کار بسیار قشنگتون. امیدوارم بقیه کوه ها رو هم دسته بندی کنید . کوه بلقیس تکاب یادتون نره.

فرشته

کار خیلی جالبیه و نوشته ها عالین، یه پیشنهاد دارن اکثر اسم این کوهها به دلیل خاصی نامگذاری شدن اگه بشه این دلایل در صورت دسترسی ذکر بشن به نظرم جالبتر بشه و ممنون از کار ارزنده تون

رضا

سلام مثل هميشه عالي و زيبا ... عكسا رو رو كن لطفا...

رضا

کار قشنگی است که من هم همیشه دوست داشتم چنین کاری بکنم. لطفا منابع رو هم مشخص کن. چه موضوعاتی رو میخواهی بگنجانی؟ مثلا فقط قله ها؟ یا کوهها؟ یا سایر موضوعات مثل دره ها یالها گردنه ها مبادی صعود و... از الان باید تکلیفت رو دقیق مشخص کنی. امکان مشارکت دوستان خیلی به تکمیل و پیشرفت این کار کمک میکنه. موفق باشی

رضا

آهار: کوهی به ارتفاع 2717 متر در البرز مرکزی در شرق روستای آهار

نیما

سلام عزیز , اطلاعات جالبی جمع اوری کردی , خسته نباشی[تایید] ولی کوه و قله آلاداغ رو ازنظر ارتفاع اصلاح کن.2900 نه 3900 [رویا] کلآ در خراسان بزرگ ارتفاع بالاتر از 3200 نداریم که اونم دعوا سر بینالود و شیرباد هست[عینک]

نجاتگران متخصص اردبیل

سلام دوست عزیزم وبلاگ زیبایی دارین در صورت تمایل وبلاگ منو با نام نجاتگران متخصص اردبیل لینک نموده و پیام بگذارید تا شما را لینک نمایم . با تشکر (((((نجاتگران متخصص اردبیل )))))

آرنگ اشکوری ( محمد عباس زاده )

سلام راجع به کوه آرنگ اطلاعاتی ندارید ؟ اسم خودم رو آرنگ انتخاب کردم . البته یه جا خوندم که کوهی در اشکورات هست . شما که کوهنورد هستید شاید بدونید .. ممنونم